MARTIN DECKER (with Q&A)

Wales | 2022 | 90’ | adv15 | Kevin Jones

Cymru | 2022 | 90’ | cynghorir 15 | Kevin Jones

Keiron Self, Lynne Seymour, Richard Ellis, Kev McCurdy, Elin Phillips, Francois Pandolfo

YouTube and TikTok may seem like a younger person’s medium, but not for 50-something Martin Decker. He’s embarked on a brand-new career as an internet superstar. For the past year he has been making homemade TV shows in his bathroom. But despite his claims to have the full support of his family, his life falls apart. He is now the subject of a film that is part documentary, part surreal tragic comedy. With complete access to all his videos, fan and critic interviews, found footage and even animation, Martin’s motivations and creative urges are investigated. He has the need to make a connection but who is his real target audience – his fans or his family? Featuring a host of Welsh acting talent, this will be a unique experience as Martin will be at the screening to present the film himself if anyone wishes to question him about his genius cinematic talent.

“Orson Welles was 25 when he made Citizen Kane. I’m over 50, so my film will at least be twice as good.” – Martin Decker. 

Efallai bod YouTube a TikTok yn teimlo fel cyfrwng i bobl ifanc, ond nid i Martin Decker, sydd yn ei bumdegau. Mae wedi dechrau gyrfa newydd sbon fel seren ar y rhyngrwyd. Dros y flwyddyn ddiwethaf mae wedi bod yn creu sioeau teledu yn ei ystafell ymolchi gartref. Ond er gwaetha’i honiadau fod ei deulu’n gwbl gefnogol, mae ei fywyd yn chwalu. Mae bellach yn destun ffilm sy’n rhannol ffilm ddogfen, ac yn rhannol gomedi drasig swreal. Gyda mynediad llawn at ei holl fideos, cyfweliadau cefnogwyr a beirniaid, ffilmiau a ganfuwyd ac animeiddiadau hyd yn oed, rydyn ni’n ymchwilio i gymhellion ac awydd creadigol Martin. Mae ganddo’r angen i wneud cysylltiad, ond pwy yw ei darged go iawn – ei gefnogwyr neu ei deulu? Yn cynnwys llu o dalent actio Cymreig, bydd hwn yn brofiad unigryw gan y bydd Martin yn y dangosiad i gyflwyno’r ffilm ei hun os oes unrhyw un am ei holi am ei ddawn sinematig athrylithgar.

“Roedd Orson Welles yn 25 oed pan greodd Citizen Kane. Dw i dros hanner cant oed, felly bydd fy ffilm o leiaf ddwywaith cystal.” – Martin Decker.