LUNANA: A YAK IN THE CLASSROOM

PG, Bhutan 2019

109 mins/109 munud

Dzongkha with English subtitles/Dzongkha gyda isdeitlau Saesneg.

Director/Cyfarwyddwr: Pawo Choyning Dorji. Cast: Sherab Dorji, Ugyen Norbu Lhendup, Pem Zam

BBFC Guidelines

In this enchanting Oscar-nominated drama, a daydreaming but discontented young teacher is posted to Lunana, a remote village high in the Himalayan mountains. There, he is disheartened to find a simple yak herding community lacking basic amenities such as electricity or even a blackboard in its school classroom. But the enthusiasm of his young students and the unassuming warmth of the village folk buoy his spirits and he must decide whether to return to the city before the gruelling winter sets in or remain in this strange and captivating land.

‘A breath of fresh air’ - Ang Lee.


Yn y ddrama hudolus hon sydd wedi’i henwebu am Oscar, mae athrawes ifanc freuddwydiol ond anfodlon yn cael ei phostio i Lunana, pentref anghysbell yn uchel ym mynyddoedd yr Himalaya. Yno, mae’n ddigalon i ddod o hyd i gymuned bugeilio iacos syml heb gyfleusterau sylfaenol fel trydan neu hyd yn oed bwrdd du yn ystafell ddosbarth ei hysgol. Ond mae brwdfrydedd ei fyfyrwyr ifanc a chynhesrwydd diymhongar gwerin y pentref yn rhoi hwb i’w ysbryd a rhaid iddo benderfynu a ddylai ddychwelyd i’r ddinas cyn i’r gaeaf caled dod i mewn neu aros yn y wlad ryfedd a swynol hon.

‘Chwa o awyr iach’ – Ang Lee.