LITTLE RICHARD: I AM EVERYTHING

15, USA 2023

101 mins, English / 101 munud, Saesneg

Director/Cyfarwyddwr: Lisa Cortés. Starring/Serennu: Little Richard.

BBFC Guidelines

Richard Wayne Penniman, known to the world as Little Richard, was without a doubt one of the godfathers of rock 'n’ roll, blazing a flamboyant trail for Elvis, The Beatles, Jimi Hendrix, Prince, David Bowie and everyone in-between. Director Lisa Cortés uses a wealth of archival footage to bring to life the Black, Queer origins of rock 'n’ roll, demolishing the dominant white-washed narrative; interviewees include family, friends, musical collaborators and musicians and artists influenced by his work and image. The result is a multi-layered film, exploring and embracing Little Richard’s complicated inner world with all the twists and contradictions.

Heb os nac oni bai, roedd Richard Wayne Pennimen, a adnabwyd gan y byd fel Little Richard, yn un o dadau bedydd roc a rôl, yn cychwyn llwybr tanbaid i Elvis, The Beatles, Jimi Hendrix, Prince, David Bowie a phawb yn y canol. Mae’r cyfarwyddwr Lisa Cortés yn defnyddio cyfoeth o ddeunydd archifol i ddod â tharddiad Du a Cwiar roc a rôl yn fyw, gan ddymchwel y prif naratif gwyngalchog; mae cyfweleion yn cynnwys teulu, ffrindiau, cydweithredwyr cerddorol a cherddorion ac artistiaid sydd wedi’u dylanwadu gan ei waith a’i ddelwedd. Y canlyniad yw ffilm aml-haenog, sy’n archwilio ac yn cofleidio byd mewnol cymhleth Little Richard gyda’r holl droeon a gwrthddywediadau.