EXHIBITION ON SCREEN: FRIDA KAHLO

12A, 2020, UK

90 mins, English / 90 munud, Saesneg

Director/Cyfarwyddwr: Ali Ray. 

BBFC Guidance

Who was Frida Kahlo? Everyone knows her, but who was the woman behind the bright colours, the big brows, and the floral crowns? This personal and intimate film offers privileged access to her works, and highlights the source of her feverish creativity, her resilience, and her unmatched lust for life, politics, men and women. Making use of the latest technology to deliver previously unimaginable quality, using letters Kahlo wrote as a guide, filmed extensively at Kahlo’s home ‘The Blue House’ in Mexico City.

Pwy oedd Frida Kahlo? Mae pawb yn ei hadnabod, ond pwy oedd y wraig tu ôl i’r lliwiau llachar, yr aeliau mawr, a’r coronau blodeuog? Mae’r ffilm bersonol ac agos-atoch hon yn cynnig mynediadau breintiedig i’w gweithiau, ac yn amlygu ffynhonnell ei chreadigedd tanbaid, ei gwytnwch, a’i chwant dihafal am fywyd, gwleidyddiaeth, dynion a merched. Gan ddefnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf i ddarparu ansawdd annirnadwy o’r blaen, gan ddefnyddio llythyrau a ysgrifennodd Kahlo fel canllaw, a ffilmiwyd yn helaeth yng nghartref Kahlo, ‘The Blue House’ yn Ninas Mecsico.